Historier

Tingbøkene/rettsprotokollene er en unik kilde til livet på 16- og 1700-tallet. Historiene viser brudd på Kongens lover og kirkens regler og at lovene på noen områder var svært forskjellig fra i dag.

Nedre Telemark sorenskriveri, Tingbok, 1761

Det blir også løftet fram personer og familier «fra historiens mørke», dvs som til nå ikke har kommet med i bygdebøkene. Nye historier vil komme etter hvert.

Nedenfor vises overskriftene til historiene. Det er link til hver historie.


Historier