Slekts-nøtt 3: Familien på Veirud (1753)

Hvor kom Gunhild Torsdtr fra?

Gunhild Torsdtr og Eilev Brynildsen trolovet seg i Bø eller Lunde kirke 14.10. 1775. De bosatte seg på Bakken under Sunde i Saude og fikk barna Kari, Tor, Mari, Kjersti, Brynild og Eilev. Gunhild døde i 1805 51 år gammel. I folketellingen 1801 var hun 45 år. Etter dette ble hun født ca 1755.

Sauheradsoga spekulerer i om Gunhild Torsdtr kom fra Holla. Mora til Eilev het Kjersti. Oppkallingsregler og vielsespraksis peker mot at Gunhild kan være fra Bø/Lunde og ha ei mor kalt Mari eller Kari. I skiftet etter Eilev Brynildsen på Kåsa under Dale i Saude 1792 nevnes Peder Johannesen som enkas lagverge. Det var vanlig at en nær slektning av ei enke ble hennes lagverge.

Bø-soga?

I Bø-soga/Lunde-soga nevnes ikke noen Tor som har Gunhild til dåpen på 1750-tallet. I følge kirkeboka var det 3 som het Tor som hadde barn til dåpen i denne perioden, men kun 1 av de hadde ei Gunhild til dåpen.

Samme Dag (25.3.] Døbt Tor Weyeruds Daatter Gunnild nat: d: 24. Test: Mari Størum, Ingebor Stensrud, Torgrim Størum, Halvor Stensrud, Hendrich Efje. Dåpen er ført sammen med Publ: Abs: (Kirketukt) og er lett å overse.

Mora til Gunhild nevnes verken ved dåpen eller introduksjonen. En indikasjon på morens navn finnes i en dåpsinnførsel 5.8. 1753. Her er «Toer Wejrue» og «Mari Wejrue» blant fadderne. Etter litt graving og analyse kommer følgende mulige familie fram:

Tor Johannesen giftet seg i Bø 7.10. 1750 med enken Mari Nilsd fra Åsen under Flita i Bø. De fikk barna:
1750 Hans, født på Åsen.
1753 Gunhild, født på Veirud under Frambø i Bø.
1756 Nils, født på Veirud.
1758 Johannes, født og død samme år på Åse i Eikjabygda.
1761 Dorte, født på Lofthus under Torstveit i Bø. Dordi Tordsd dør 14 år gammel 13.2. 1775.

Mari Nilsdtr

Mari Nilsd var enke fra Åsen når hun giftet seg med Tor Johannesen. Deres første sønn ble kalt Hans. Dette indikerer at Maris forrige mann het Hans. 9.3. 1749 holdes det likpreken over Hans Brynildsen Åsen, 49 år og «nogle» måneder gammel og hans sønn Nils, 9 måneder og 3 uker gammel. 21.4. 1747 trolovet enkemann Hans Bynuldsen seg med Mari Nilsd. En av forloverne er fra Flita i Bø. Det er først når en kommer til Hans Brynildsen Åsen at det kommer fram en person i denne analysen som er nevnt i Bø-soga.

Mari Nilsdtrs opphav er litt usikkert. Det ser ikke ut til at hun kom fra Bø/Lunde eller Seljord. Det er kun funnet en kandidat som passer med alder, oppkalling og geografisk nærhet. Nils Hansen og Dorte Paulsdtr på Rogholt i Saude hadde Mari til dåpen 19.2. 1719.

Mari Nilsdtr må ha vært ei kvinne med bein i nesa. Hun saksøkte i mars 1751 bonden Petter Borgja for å ha stjålet høy som var slått på Åsen. Petter Borgja måtte betale 4 riksdaler til Mari samt 3 riksdaler i saksomkostninger.

Mari døde 24.1. 1787 på Fådåpan.

Tor Johannesen

Tor Johannesen hadde som nevnt trolig en bror kalt Peder. Johannes Pedersen døde på Lofthus 26.11. 1773. Han var først gift med Gunhild Torsdtr (ca 1690 – 1739). De hadde blant andre Peder f 1724 på Sølverud i Nesherad og Tor f 1725 samme sted. Johannes Pedersen ble gift 2. gang 1739 med Bergit Henriksdtr fra Evju under Nordbø. De fikk blandt andre sønnen Henrik som var far til to barn som er omtalt i en annen historie.

Tor døde 11.5. 1766 på Lofthus.

Tor og Maris barn:

Skjebnen til Tor og Maris barn, som vokste opp:

Hans Torsen (1750 – 1827) var gift med Kjersti Halvorsdtr (1749 – 1819) fra Huset under Sølverud. De giftet seg 1777 i Saude kirke og fikk 8 barn, 3 født på Fådåpan under Lia i Bø, 4 født på Blokstjønn under Kilen i Flåbygd i 1 på Haugland under Eikja.

Gunhild Torsdtr (1753 – 1805), ektemann og barn nevnt tidligere.

Nils Torsen (1756 – 1778) som døde på Fådåpan.

Link til personer i databasen:
Gunhild Torsdtr Veirud
Johannes Pedersen Sølverud/Lofthus
Mari Nilsdtr Hagan