Korn og jordleie

Korn var helt avgjørende råvare til mat og drikke fram til 1800-tallet. Det var et permanent kornunderskudd i Telemark, noe som gjorde uår ekstra tøffe. Dyrking av korn var bestemmende for antall og plassering av gårdsbruk. Og det ble brukt som «valuta» når futen lagde skattetakster for de fleste gårdsbruk i midtre Telemark. Mat og… Fortsett å lese Korn og jordleie

Publisert
Kategorisert som Historier

Drapet ved gjestgiveriet

Ole Gregarsen Yli fra Heddal ble funnet drept med øks på gjestgiveriet Øya under Sunde i Saude. Henrik Hanes fra Skien ble sett da han stakk fra plassen med hest og slede. Gjestgiveriet Øya var en plass under Sunde nordre, som hadde blitt gjestgiveri noen år før 1699. Plassen lå på østsiden av Sauarelva tett… Fortsett å lese Drapet ved gjestgiveriet

Publisert
Kategorisert som Historier

Inn- og utflytting Sauherad

Var det mange fremmedfolk i Sauherad for 300 år siden?Hvor kom de fra? Manntallet i 1730 gir interessante svar. Lensmannens manntall 1730 (Del 1) Etter skriftlig ordre fra amtmann Berg datert 17. januar 1730, samlet lensmann Paul Henriksen Post inn detaljert informasjon om alle som bodde i Saude hovedsogn og Nes annekssogn. Formålet var å… Fortsett å lese Inn- og utflytting Sauherad

Publisert
Kategorisert som Historier

Budeier i England

Fra 1810 til 1835 økte folketallet i Sauherad med 1 600 personer (67%), til omkring 4 000. Men hvordan påvirket budeier i England denne ekstreme økningen? Folketall Årene 1808 – 1812 var preget av hyperinflasjon, stor forskyvning av formuer og en betydelig nedgang i folketallet. Det var høye dødstall pga krigen med England der kornimporten… Fortsett å lese Budeier i England

Publisert
Kategorisert som Historier

2 av 5 barn døde unge

I perioden 1649 – 1815 er det registrert 8 728 barnedåper og 6 766 begravelser. 50% av de døde var under 20 år. 25% døde før de ble 1 år. I årene omkring 1699 døde 1/3 av befolkningen i Sauherad. Fødselsover-/underskudd pr år I perioden 1649 – 1815 er beregnet fødselsoverskudd 2 264 personer. (1)… Fortsett å lese 2 av 5 barn døde unge

Publisert
Kategorisert som Historier

Avskrift Kirkebøkene for Sauherad 1649 – 1815

De originale protokollene er ført kronologisk. Avskriften følger dette mønsteret, men gjør det mulig å lage egne lister for dåp, begravelser og vielser etc. Den inneholder over 90 000 navn. Nye personer og slekts sammenhenger har allerede sett dagens lys – og mer vil komme – etter hvert som avskriften brukes til å supplere databasen.… Fortsett å lese Avskrift Kirkebøkene for Sauherad 1649 – 1815

Publisert
Kategorisert som Historier

To henrettelser ved Nes kirke

Presten Henrik Post måtte tidlig opp onsdag 13. desember 1702. Han hadde blitt kalt til arresten på Nyhus i Nesherad. Fangen Anund Hansen skriftet og fikk Guds nåde av presten. Neste dag skulle Anund halshugges med sverd på kirkebakken ved Nes kirke. To måneder senere, 7. februar, ble Kari Hansdtr også halshugget samme sted. Anund… Fortsett å lese To henrettelser ved Nes kirke

Publisert
Kategorisert som Historier

Anne kastet fosteret i Sauarelva

Ei høstnatt i 1780 lurte Anne Torsteinsdtr fra Haukvik seg ut og humpet seg ned til Sauarelva. Der kastet hun sitt nyfødte barn. Barnefaren var en gift mann Johannes Alfsen fra Landsverk. Dersom de ble funnet skyldige var det i verste fall dødsstraff for begge to. Kunne Anne og Johannes overleve dette? Anne Torsteinsdtr Anne… Fortsett å lese Anne kastet fosteret i Sauarelva

Blodskam på Gunheim

Gunbjørg Tollevsdtr var tjenestejente på øvre Gunheim der halvsøstra Ingeborg Kittilsdtr var gift med Rollev Knutsen. Rollev og Gunbjørg fikk 1719 ei datter. På bygdetinget ble begge etter loven dømt for blodskam til døden ved halshugging med sverd. Rollevs kone Ingeborg tok opp kampen mot øvrigheten på vegne av både ektemann og elskerinne. Men kunne… Fortsett å lese Blodskam på Gunheim

Publisert
Kategorisert som Historier