Rapporter

Rapporter

Det er laget noen rapporter fra databasen. Her finner du alle personer og vielser i databasen, folketellingen 1815 (Øvrebø) og 1801, Manntall 1782 og 1762, samt skiftene pr kirkesogn.