Om databasen

Informasjon i databasen

Det er et web basert database-program fra TNG som benyttes. Her er det mange muligheter til å vise detaljer i en persons liv og relasjoner mellom personer.

Når du er inne i databasen kan du komme til Hovedsiden (“hit”) fra hver Personside eller på Startsiden.

Databasen

Her er en nærmere forklaring på bruk av hovedfane «Person»

Lenger ned vises eksempel på hovedfane Grafisk visning av “Aner” og “Etterkommere”

Person

Informasjonen om en person er delt inn i 5 deler:

1 Personinformasjon – født, kjønn, død, person ID og eventuelle hendelser i personens liv slik de er funnet i kildene («Nevnt»). Her er note-henvisninger til kildene bak hver hendelse.
2 Personens foreldre – født, død, vielse
3 Personens egen familie – ektefelle og barn med fødselsinformasjon
4 Kart – med omtrentlig plassering av hendelsene i personens liv inkl hvor barna ble født
5 Kilder – Notehenvisningene med mulighet for å finne fram til kilden.

Del 1 – Personinformasjon

Over vises hendelsene i Kari Mikkelsdtrs liv. Hun ble født 29.9. 1749 på Tveitan i Bø. I note 1 vises hvor denne informasjonen er funnet (ref. del 5) Avskrevet tekst fra kilden (her kirkeboken) er her lagt inn. Dåpsinnskrivingen viser at Mikkel Tveitan hadde datteren Kari til dåpen. Fadderne vises også. Moras navn ble i denne perioden ikke vist her, men senere når hun ble introdusert for menigheten igjen etter fødselen, ble moras navn tatt med.

I skattemanntallet 1.10. 1762 så nevnes Mikel Kittilsen og kona Ingrid sammen med datteren Kari på Tveitan. Det var kun barn over 12 år som skulle nevnes i dette manntallet.

I manntallet 1782 på plassen Øya under Tveitan, nevnes Hans med kone og 6 barn. Navnet på ektefelle og barn er ikke med i dette manntallet.

Kari Mikkelsdtr døde 6.4. 1787 på Øya under Tveitan. Her vises også teksten fra kirkeboka.

Etter sin død ble Kari nevnt i 2 skifter, først 1787 etter Kari selv og så etter hennes far Mikkel Kittilsen.

Del 2 – Personens foreldre

Over vises foreldrene til Kari Mikkelsdtr med informasjon om deres fødsel/død og vielse. Personnavn med strek under (Mikkel Kittilsen Tveitan) er aktive felt som kan klikkes på for å komme til denne personens «hjemmeside».

Del 3 – Personens egen familie

Over vises Kari Mikkelsens ektefelle og deres barn med informasjon om fødsel/død. I tillegg vises Kari og ektefelles vielse. “Blå” navn betyr at feltet er aktivt og inneholder en link til personens hovedside.

Del 4 – Kart

Over vises omtrentlig hvor hendelsene i Karis liv skjedde. Det er her mulig å endre bildet fra kart til satellittfoto. Videre er det mulig å benytte Google Earth ™ Street View ™ som viser hvordan det ser ut i dag.

Del 5 – Kilder

Over vises de notene som det er henvisning til tidligere på siden. Ved å klikke på aktiv tekst vises kildene.

Eksempel note 1 (nedenfor): Kirkebok, Karis dåp (avskrift vist under Karis navn).

Eksempel note 5 (nedenfor): Skifteprotokoll, avskrift av Karis skifte. Videre vises også, med link til databasen, personene nevnt i skiftet.

Nederst i avskriften vises:
NTS16a 480a https://www.digitalarkivet.no/sk20090114640486
Det er referansen til kilden;
NTS = Nedre Telemark Sorenskriveri
16a = pagina eller sidenr i kilden
Linken som vises peker mot selve kilden, som her ser slik ut:

Aner og etterkommere

Aner viser forfedrene til en person:

Det kan velges antall generasjoner og hvordan informasjonen skal vises (over vises «Kompakt»). For eksempel her som en Ane-vifte:

Etterkommere kan også vises på ulik måte, her som kompakt:

Eller her som «Standard»:

Backup

All informasjon på web-sidene ligger hos en ekstern hosting-leverandør. Og inkluderes i leverandørens daglige backup rutiner.

Databasen (TNG) er bygget på Gedcom-standarden og all informasjon her eksporteres 2 ganger pr mnd til en separat fil som lagres både privat og hos en annen ekstern skylagringstjeneste.

Det er en såkalt GEDCOM fil som eksporteres fra TNG periodisk. TNG lager den ihht versjon 5.5. 1 av GEDCOM standarden. Standarden er fra 1999, men alle seriøse slektsprogram i dag kan importere filen med komplett database. Dette har blitt testet på Legacy versjon 9 (2021) og Family Historian versjon 7 (2022).

Dette betyr at databasen kan flyttes til andre ved hjelp av GEDCOM-filen som eksporteres periodisk.