Slekt i midtre Telemark

Fra Bryggefjellnuten, Google Earth ™ Street View ™, fotograf Kristian Hermansen

Databasen for slekt i midtre Telemark

Denne nettsiden og tilhørende database er laget for menneskene som levde i midtre deler av Telemark før 1815. I databasen kan du søke etter personer, familier og stedsnavn med direkte tilgang til primærkildene – lage grafiske slektstrær og få en oversikt på kartet hvor folk bodde.

Rettsprotokollene inneholder mye spennende og noe av dette er tatt fram i korte historier.

I første omgang er det folk nevnt i perioden ca 1670 – 1815 som er med. Og det er nok flest fra Bø, Lunde eller Flåbygd. Men det er allerede en del tråder til omkringliggende sogn. Arbeidet med perioden fra ca år 1600 og østover mot nabosognet Sauherad er nå i gang. Her er arveskifter og kirkebøker skrevet av – og oppdatering i databasen pågår.

Jeg håper nettsiden og databasen kan være et bidrag til et lite innblikk i liv og levekår i denne perioden, samt være til nytte for slektsforskere.

Databasen er fritt tilgjengelig. Bruk den gjerne som referanse.

Når du finner noe som bør endres eller som kan legges til, hører jeg gjerne fra deg.


Ta gjerne kontakt


Gå til databasen →

Kilder

Det er i hovedsak egne avskrifter av kildene som er brukt, med link til “originalen”:

  • Kirkebøker for Bø og Lunde 1689-90, 1697-99, 1726-1815 og viede 1815-30
  • Kirkebøker Kviteseid 1754 – 1815
  • Kirkebøkene i Sauherad 1649 – 1815
  • Skiftprotokoller Vest/Øst-Telemark og Nedre Telemark 1665 – 1830
  • Tingprotokoller Nedre Telemark 1699 – 1760
  • Manntall 1665. 1730 Sauherad, 1762, 1782 Flåbygd og 1815 Øvrebø/Sauherad
  • Skattelister 1603 – 1674 for Flåbygd, Bø/Lunde og Saude/Nesherad

I tillegg er Folketellingen 1801 benyttet.

Foreløpig er det skrevet av mer enn 90 000 kirkelige handlinger,
3 500 arveskifter og databasen inneholder over 25 000 personer.

Geografi

Utgangspunktet har vært Bø prestegjeld med Lunde herred.
Mange kirkelige handlinger for folk i Flåbygd (i Kviteseid) og Øvrebø (i Seljord) er med kirkebøkene for Bø/Lunde. Derfor var det naturlig å ta med folk fra disse bygdene. Disse bygdene er stemoderlig behandlet i bygdebøkene.

Inn- og utflytting har blitt inkludert når det er funnet kilder i andre sogn.
Det var mye flytting og slektsrelasjoner mellom Bø/Lunde og Saude med Nesherad (senere Sauherad). Derfor er det allerede en del folk fra Sauherad med. Databasen vil bli utvidet østover. Gårds- og plass-navn er forsøkt plassert på kartet for å gi en visuell ide om hvor de var.