Om prosjektet

Hvorfor?

Ambisjonen med prosjektet er å bygge en database med personer og familier i midtre Telemark nevnt i primærkilder før 1815.

Hvorfor legge puslespillet på nytt, når det finnes omfattende bygdebøker som dekker dette området?

Prosjektet startet vel 2013. Da fikk jeg et spørsmål om ei Gunhild Torsdtr som trolovet seg i Bø/Lunde 1775 med en kar fra Saude. Kunne hun være fra Bø? Jeg fant ingen kandidater i Bø-soga. Etter en del leting i kirkeboka for Bø/Lunde fant jeg Tor Veirud som hadde Gunhild til dåpen i 1753.

Mer graving i kirkeboka fikk fram familien hennes og resultatet ble en artikkel i «Genealogen». Denne familien er ikke omtalt i Bø-soga. Og det viste seg å være flere og dels store hull i denne og omkringliggende bygdebøker. (Historier, Slekts-nøtt 3).

På flere måter er jobben i dag enklere enn tidligere, med lett tilgjengelige kilder i Digitalarkivet og database-verktøy som gjør det mulig å søke i digitale avskrifter.

Fritids-aktiviteter

Avskrift av kirkebøkene og tingprotokoller ble gjort i parallell. De siste 3-4 årene har blitt brukt til analyse av kildeavskrifter og innlegging av informasjon pr person/familie. I databasen er kirkelige handlinger som dåp/fødsel, konfirmasjon, vielse, kirketukt og død/begravelse registrert pr person. Skiftene i området har blitt “skrevet av” og personer nevnt der er med i databasen. Manntall 1762, 1782, 1801 og 1815 er registrert pr person, der det har vært mulig å finne rett person.

Avskriftene av kirkebøker, skifter og manntall/folketellinger er tilgjengelige, for de som er interessert.

Veien videre

Landskatt 1620, Halvor Folkestads [Knive] Gods

Veien videre går bakover i tid til ca år 1600. Skattelister fra 1600-tallet blir nå skrevet av og lagt inn i en separat database bygd for analyseformål. Her registreres f.eks. alle eierparter (landskyld/jordleie) i gårdene. Avskriften dekker områdene Flåbygd, Lunde, Bø, Øvrebø, Nesherad og Saude. Skiftene og kirkebøkene for Nesherad og Saude vil bli skrevet av. Databasen vil bli supplert med personer etter hvert.

Ole Bjørn Darrud


«CV»

  • Kirkebok i Holla 1717 – 78, skrevet av 1996, Digitalarkivet.
  • «Giftet Erik Rasmussen fra Heisholt seg 20. juni 1740 med Anne Jensd fra Graver?», Holla-minner, 2001.
  • «Oppkalling av barn på 1700-tallet», Brukerforum Digitalarkivet, 2006.
  • «Møllargutens fødsel», Genealogen, 2010.
  • «Olav den Hellige Haraldssons fødested», Genealogen, 2012.
  • «Sagnet om Olav den helliges fødsel på Lindheim», Telemark historie, 2012.
  • «Ideologi og historie», Telemark historie, 2012.
  • «Kirkeboken som kilde», Genealogen, 2013.
  • «Rosemalerne fra Ulefoss», Ætt og annet, (Grenland Ættehistorielag), Holla minner (Holla historielag), 2022

Uvurderlig hjelp til etablering og oppsett av hjemmesidene: Rune Darrud, Tone Darrud