Geografi

Grønn/rød markering viser registrerte gårder/plasser i databasen. Rød markering betyr stor tetthet av gårder/plasser.

Områder i midtre Telemark

Det er kirkesogn inndelingen fra 1700-tallet som ligger til grunn for hovedområdene som brukes i databasen. Nedenfor nevnes hovedområdene som dette prosjektet fokuserer på.

Som kartet over viser var det også mange forbindelser mellom folk i Lunde og Holla samt folk tilknyttet Jernverket både på Hørte (grensa mellom Bø og Nesherad) og i Holla. Disse forbindelsene er tatt med i databasen når det er kilder for det.

Fokusområder:

 • Hovedsogn og hadde 2 kirker, Bø kirke og Gåra kirke.
 • I 1801 bodde det 1 653 personer her
 • Kirkeboken er felles med Lunde anneks sogn
 • Sognet hørte til Nedre Telemark Sorenskriveri (skifte- , pant- og ting-saker)
 • Dette er i nyere tid Bø Kommune – nå Midt-Telemark kommune

Lunde

 • Anneks sogn til Bø med 1 kirke, Lunde kirke
 • I 1801 bodde det 1 346 personer her
 • Eikjabygda  var en del av Lunde i denne perioden, men ble flyttet til hovedsognet Bø i 1838. Dette var hovedbruka Eikjarud (18), Brenne (9), Åse (8), Uvdal (30) og Tveit (10), totalt 75 personer i 1801. Tveit (senere kalt Tveiten) er riktignok tatt med i Bø i 1801. Uvdal ble også kalt Oppdal
 • Anneks-sognet hørte til Nedre Telemark Sorenskriveri (skifte- , pant- og ting-saker)
 • Dette er i nyere tid en del av Nome kommune
 • I databasen er disse gårdene og plassene i Eikjabygda kalt «… , Lunde (Bø)»

Øvrebø

 • Hovedbruka Grave (35), Øvrebø (9), Verpe (36) og Sanda (23) var en del av Seljord hovedsogn til 1883, da de ble overført til Bø hovedsogn. Totalt 103 personer i 1801. I Seljord-kildene ble gårdene også omtalt som «uden for vandet». Folk brukte tidvis Bø kirke ved dåp, vigsel og gravferd pga nærhet.
 • Seljord og disse gårdene med plasser hørte til Vest Telemark sorenskriveri/Øvre Telemark østfjeldske sorenskriveri (skifte, pant- og ting-saker)
 • Disse gårdene med plasser er ikke tatt med i bygdebøkene for Seljord, og mangelfullt behandlet i «Bø-soga».
 • I databasen er gårdene med plasser kalt «… , Seljord (Bø)

Flåbygd

 • Hovedbrukene i både øvre og ytre Flåbygd hørte til Kviteseid hovedsogn fram til 1845. Da ble ytre Flåbygd overført til Bø og fikk egen kirkebok. Det ble egen kirke her i 1822.
 • Tilhørte Vest-Telemark/Øvre Telemark østfjelske sorenskriveri i skifte-, pant- og ting-saker.

Ytre Flåbygd var hovedbrukene Kjeldal (56), Kleppe (20), Røymål (26), Ovanstraum (13), Ulsnes (17), Sundbø (73), Gisholt (6), Tveit (53), Flom (22), Nes (61) og Omnes (17. I alt 364 personer i 1801.

 • Fra Kjeldal til Lunde kirke var det 4 km i luftlinje og 34 km til Kviteseid kirke. Folk i Flåbygd måtte bruke båt til Kviteseid, kanskje med overnatting, for å delta i kirkelige handlinger der.
 • Folk her brukte ofte Lunde kirke for sine kirkelige formål, etter tillatelse fra Kviteseid presten. Noen av disse handlingene er kun ført i Bø/Lunde, noen er ført både i både Kviteseid og Bø/Lunde og noen er uteglemt begge steder.


Øvre Flåbygd var hovedbrukene Åmås (12), Fjågesund (69), Øverland (35), Kilen (72) Berge (15), Snøås (13) og Østenå (27). I alt 243 personer 1801.

 • Snøås og Åmås ble overført til Drangedal prestegjeld i 1803. Disse 2 gårdene er i databasen kalt «… , Flåbygd (Drangedal)»
 • Kviteseid og disse gårdene med plasser hørte til Vest Telemark sorenskriveri/Øvre Telemark østfjeldske sorenskriveri (skifte og ting-saker)
 • Området er mangelfullt behandlet i både «Kviteseid bygdesoge» og i «Lunde herad med Flåbygd»
 • I databasen er gårdene med plasser i både ytre og øvre Flåbygd kalt «… , Flåbygd»

Saude med Nesherad (senere Sauherad, nå “Midt-Telemark” sammen med Bø) vil over tid bli en større del av databasen.

Saude

 • Hovedsogn med 1 kirke, Saude kirke
 • I 1801 bodde det 1 581 personer her
 • Sognet hørte til Nedre Telemark Sorenskriveri (skifte- pant- og ting-saker)
 • Har i nyere tid, sammen med Nesherad, vært en del av Sauherad kommune og ble fra 2020 slått sammen med Bø
 • I databasen er gårdene og plassene kalt «… , Saude»

Nesherad

 • Anneks sogn til Saude med 1 kirke, Nes kirke
 • I 1801 bodde det 1 084 personer her
 • Sognet hørte til Nedre Telemark Sorenskriveri (skifte-, pant- og ting-saker)
 • Har i nyere tid, sammen med Saude, vært en del av Sauherad kommune og ble fra 2020 slått sammen med Bø.
 • Roheim (Matr. Nr. 90) var en plass under Lindheim og en del av Nesherad til 1914. Den ble da overført til Bø. Folk fra Roheim brukte kirkene i Bø, Saude, Nesherad og Heddal.
 • I databasen er gårdene og plassene kalt «… , Nesherad»
Sognegrenser for Bø/Lunde med Flåbygd og Øvrebø og omkringliggende sogn. Kirkene er markert med blått.