Barnet fikk oppgitt to fedre (1761)

Barnedåpen

6.12. 1761 var det barnedåp i Lunde kirke.
Ryktene hadde nok gått i bygda lenge før det, men denne dagen fikk de bekreftelsen.

Bergit Jonsdtr hadde fortalt presten Gerhard von der Lith Mow at hun ikke visste hvem av 2 navngitte kandidater som var faren til datteren Kari. Presten leste opp navnet på 2 gifte karer i bygda som far til Kari.
Hans Skårdal og Halvor Torbjørnsen.

Hans Jørgensen Skårdal var da ca 60 år gammel og gift med den 15 år eldre Anne Tollevsdtr. De hadde vært gift siden 1732 og hadde en datter Tarjel født ca 1732 gm Gjermund Madsen. 8 år tidligere hadde Hans Skårdal satt barn på ei Helge Eriksdtr.

Halvor Torbjørnsen Dorholt var 28 år og gift med Gunhild Tollevsdtr, 30 år gammel. De hadde da fått 3 barn sammen.

7.3. 1762 måtte Bergit Jonsdtr stå foran en, trolig, fullsatt kirke mens presten leste opp hennes synd. Hun innrømmet «begangne lejermaal med Halvor Torbiørnsøn Dorholt og for utugtig omgang med Hans Schaardal og Kittel Gregersøn Lunde». Hans Skårdal og Halvor Torbjørnsen fikk også kirketukt senere i april. I en rettslig sammenheng var leiermål fullbyrdet samleie. Utukt var annen seksuell tilfredstillelse mellom ugifte personer.

Den 3. faren?

Her har «affæren» vokst siden dåpen i desember, trolig pga flere samtaler med presten. Kittil Gregarsen var tydeligvis også med på moroa, samtidig som farskapet nå er plassert hos Hans Skårdal.

Kittil Gregarsen fra Hellestad under Lunde var da en ungkar på 33 år.

Den verdslige straffen ble behandlet på tinget 10.6. og 26.7.. Her ble Bergit dømt til en bot på 12 lodd sølv eller 6 rdr for leiermål. Kunnskapslistene (dvs kirkebøkene) til Hr Mow ble brukt som bevis. Hans Skårdal og Kittil Hellestad/Lunde er ikke nevnt i tingbøkene i denne sammenheng.

25.4. 1767 fikk Kittil Hellestad nok en gang kirketukt for leiermål, nok en gang med Bergit Jonsdtr, som fødte en datter Bergit 16.4. 1767. Han var på det tidspunkt nygift med Ragnhild Halvorsdtr og de hadde da en datter sammen.

Hans og Bergit får et “ekte” barn

25.5. 1772 giftet enkemann Hans Skårdal seg med Bergit Jonsdtr.
Hans’ kone Anne Tollevsdtr døde 22.2. 1771 på Skårdal i Lunde.

Hans Jørgensen og Bergit Jonsdtr fikk en ektefødt sønn Jørgen 28.1. 1774. I 1781 var det skifte på Skårdal etter Hans Jørgensen.

Bergit Jonsdtr ble født i 1732, datter til Jon Andersen Drage og Kari Nilsdtr Yttingen. Faren Jon Andersen ble født ca 1702 og var trolig en uekte sønn til farmannen Anders Larsen Drage og Else Aresdtr fra Odden i Holla.

Link til personer i databasen:
Hans Jørgensen Skårdal
Halvor Torbjørnsen Dorholt
Bergit Jonsdtr Drage
Kittil Gregarsen Hellestad