Gunder Uvdal rømte med tjenestejenta (1704)

Gunder Olsen på Uvdal var gift med Mari Kittilsdtr fra Eikja. De hadde 4 barn.

21.10. 1704 var Gunder Uvdal stevnet til alminnelig høstting på lensmannsgården Vreim. Han var anklaget av fogd og borgermester Hercule Wejer for å ha «ligged udj ont og løst lefnet» med tjenestejenta Bergit Knutsdtr.

Gunder møtte og kunne ikke nekte for at han hadde tatt med seg «bemelte qvindfolch» i en 3 ukers tid fra Uvdal til Røldal, der han ville besøke «sitt folk». Retten spurte om han kunne garantere at han ikke hadde «legemlig omgiengelse» med Bergit. Nei, han kunne ikke nekte for det, men håpet å få tilgivelse.

Ole Halvorsen vitnet og forklarte at Gunders kone ba han om å reise etter Gunder. Han fikk med seg lensmann og 2 karer til. De dro til Røldal og fant både Gunder og «qvindfolchet» hos Åsmund Hove (Håre?). Der sto Gunder og høstet korn og qvindfolchet var inne i huset og spant. De fikk med seg Gunder og Bergit tilbake. Det var 21 mil (i dag ca 23 mil) fra Røldal til Uvdal. Mikkel Kleppe, Jens Jonsen og Elling Ormsen vitnet og sa at Bergit ikke var i bygda lenger, men hadde dratt til Kviteseid.

Gunder Olsen ble dømt til kirketukt og å bøte 8 rdr til Bø kirke. Bergit ville også bli tiltalt og bøtlagt.

Link til personer i databasen:
Gunder Olsen Uvdal
Bergit Knutsdtr