Blodskam (1793)

Blodskam

Blodskam eller incest er i dag seksuell omgang med person i nære familierelasjoner. Det var det også i 1793, den gang regulert i Kong Christian 5s norsk lov fra 1687. Brudd på loven skulle straffes med døden. Loven ble praktisert med mer omtanke mot slutten av 1700-tallet.

Kong Christian 5s norske lov 1687

Dersom søsken fikk barn sammen, men påstår de ikke visste at de var søsken, hva da?

Visste de at de var halv-søsken?

Vincent Usler giftet seg 1792 Ingeborg Larsdtr Flugsrud og de bodde på Midtbø. Bergit Henriksdtr var da i tjenestejente på Midtbø. Hun forlovet seg 22.6. 1793 med sin «medtiener» Erik Svendsen.

16.8. 1793 fødte hun sønnen Halvor. Umiddelbart etter fødselen innrømmer Bergit at «Fæstemanden» nok ikke er barnefaren. Ved dåpen 18.8. ble det skrevet i kirkeboken om den uekte Halvor: «Forældre Ole Henrichsen og Birgit Henrichsdtr som ere halv sødskende, begge ere Henrik Tangens Børn; han avlet i Egteskab, hun avlet udenfor Egteskap»

24.10. 1793 var første av fem ekstra ting på lensmannsgården Lundefaret.
Sorenskriver Wessel ledet lagrettemennene Auver Lunde, Jørgen Enggrav, Gunder Lundtveit, Aslak Olsen Tveitan, Nils Gunleksen Helgetveit, Harald Halvorsen Helgetveit, Ole Olsen Barlaug og Svennung Kittilsen Østerholt. Aktor var fogd Thornsen, forsvarer var Procurator Gasman.

Basert på Bergit og Oles egne og mange vitners fortellinger, gjennom 5 tingbehandlinger:

Bergits historie

Bergit Henriksdtr var født på gården Hasarud og ble døpt i Bø som uekte barn av Ingrid Olsdtr og Henrik Johannesen. Hun flyttet til Åsen under Vefall Seljord med sin mor Ingrid Olsdtr ca 4 år gammel. Her giftet mora seg med Anders Tovsen og de fikk flere barn som Bergit vokste opp sammen med. Bergit dro tidlig ut i tjeneste og var flere steder før hun kom til Midtbø. Hun ble konfirmert i Bø av Sogneprest Hr Heidemark. I fjor kom hun i tjeneste hos Usler. Hennes mor fortalte henne ikke hvem som var Bergits far. Hun visste hun var gravid når hun forlovet seg i juni med Erik Svendsen. 

Oles historie

Ole Henriksen var født på plassen Tangen under Haugland, sønn til Henrik Johannesen og Margit Olsdtr. Der han vokste opp med sine søsken. Når han traff Bergit var han i tjeneste hos Uslers svigerfar, klokkeren Lars Flugsrud. Han kom til Midtbø for de hemmelige møtene med Bergit, når alle andre hadde gått til sengs. De traff hverandre første gang i september året før. Han visste ikke at han hadde en halvsøster, og dette var heller ikke noe de snakket om.

Ingrid Olsdtr, sa at hun for 28 år siden fikk datteren Bergit utenfor ekteskap, med Henrik Tangen som far. Bergit bodde hjemme til hun var 14 år. Ingrid visste at datteren var gravid, men trodde Erik Svendsen var faren. Hun og familien levde i ytterste fattigdom.

Klokkeren Lars Flugsrud fortalte at det var allment kjent at Bergit var datteren til Henrik Tangen, som han hadde fått utenfor ekteskap. Han fikk vite om forholdet mellom Ole og Bergit etter fødselen.

Det kom fram vitner som sa at Bergit Henriksdtr fikk vite at Henrik Tangen var hennes far for flere år siden. Hun fikk vite det av farens slektning avdøde Henrik Evju. Ole Henriksen skal på samme måte ha fått vite at Bergit var hans halvsøster av Halvor Skogen.

Dommen

«Kiendes for Ret – Ole Hendrichsen – lejermaalsbøder 24 Lod Sølv, eller Penge 12 rdr og Toe Aar i Stiftets Tugthuus» og «Birgitte Henrichsdtr 12 Lod Sølv eller Penge 6 rdr og Tre Aar i Stiftets Tughuus».

Aktor anket saken da han mente det var grunnlag for straffeskjerpelse. Ole og Birgit møtte for Lagretten i Skien 20.5. 1794. De innrømmer sitt forhold, blir trodd på, med vitners hjelp, at de var uvitende om sitt nære slektskap. «Dend ergangne Underrettsdom i denne Sag bør ved Magt at stande». «Ole Hendrichsen og Bergithe Hendrichsdatter .. at de vare fornøyede med denne Dom, og indtar sig kun Kongens Naade til Dommens formildelse»

Sønnen til Bergit og Ole, Halvor, døde 51 uker gammel 9.8. 1794.

Ole Henriksen giftet seg i 1800 med Kari Torkildsdtr fra Bleka under Lundtveit og i 1827 med Ingrid Hansdtr Trassekjerr.

Henrik Tangen var sønn til Johannes Pedersen på Lofthus og Bergit Henriksdtr fra Evju under Nordbø. Henrik Johannesen Lofthus/Tangen (1739 – 1803) og Henrik Evensen Evju (1728- 1787) var søskenbarn.

Link til personer i databasen:
Bergit Henriksdtr Tangen
Ole Henriksen Tangen
Vincent Gjertsen Usler
Lars Gudmundsen Flugsrud