Utburd (1778)

Utburd

I norrøn tid var det akseptert under visse vilkår å sette ut nyfødte barn i skogen for å dø. For eksempel pga fattigdom, uår eller uekte barn av tjenestefolk. Dette ble forbudt med lov i kristenrettene som ble innført på 1000-tallet. I norsk folketro er utburden gjenferdet etter et barn som er født i dølgsmål og satt ut i utmarka. [1]

Ut i januar-natta

Guro Paulsdtr hadde så godt hun kunne skjult at hun var med barn. Hun var i tjeneste på plassen Krossvegen under Fossheim i Bø.
14.1. 1778 ble hun dårlig og de andre 2 kvinnene på plassen sprang til Fossheim for å hente hjelp. Før de kom tilbake med hjelp, hadde hun født barnet og fjernet alle spor, trodde hun.

18.1. 1778 står det i kirkeboken: «Et u=ægte Drenge Barn som var hiemmedøbt af Gunder Hougen. Barnets Navn Ole fød 14de Jan: Test. Gunder Hougen, Ole Ellingsen, Ingebor og Gunil Fossem, Kirsti Jønneberg. Fader til ovenmelte u=ægte Barn er Ole Ellevsen Rødningen og Moderen er Guro Poulsd Pladsen.»

19. og 20.3. 1778 var det ekstrating på Funnemark lensmannsgård i Lunde. Her var det fogden Thornsohn som ledet 8 lokale lagrettemenn. 4 av 8 lagrettsmenn meldte forfall pga “svaghed”. Det hadde vært «Politie avhør» av Guro Paulsdtr på Funnemark 7.2. som ble opplest på tinget. Hun tilsto alt som ble opplest, blant annet fødsel i dølgsmål og forsøk på å ta livet av barnet ved å gjemme det ute i januar-natta mens hun var alene.

Guros «defensor» hevdet at det måtte være noe galt med forstanden hennes siden hun kunne gjøre noe så alvorlig. Hun forklarte at noen dager før hun gjorde barsel hadde en voldsom hodepine og at «Blodet flygtede hende om i Hovedet».

Ingeborg Halvorsdtr Fossheim vitnet og sa hun var 27 år og født i Flåbygd. De siste 2 årene hadde hun vært i tjeneste på Fossheim. Om kvelden 14.1. kom Margit Krossvegen og ba henne bli med til Krossvegen fordi Guro Paulsdtr fikk vondt og hun ikke ville være alene med Guro. Margit visste ikke hva som kunne være galt med Guro. Vitnet gikk sammen med Margit og Gunhild Fossheim til Krossvegen. Når de kom dit kikket de først inn vinduet i stua. Der satt Guro påkledd foran varmen. Når de kom inn fortalte Guro først at det nå var bedre med henne, men etter litt ble hun svært syk.

Funnet i tide

Guro spurte etter hvert Margit om hun ville ta til seg et barn. Guro sa det var hennes søsters barn, som var litt over året gammel. Guro gikk så til sengs. De fikk til slutt Guro til å innrømme at hun hadde fått barn.  De hentet så flere folk fra prestegården og Fossheim. De fant etter hvert barnet som lå ute med ansiktet ned i en kiste, med bar overkropp. Det var et belte, 2 ½ alen langt, knytt om halsen med 2 knuter.

Paul Olsen – var 64 år, født her i sognet og hadde bodd 20 år på plassen Plassen under Sisjord. Guro var hans yngste datter. Guro bodde inntil nylig hos faren før hun flyttet til Brukås under Fossheim og så til Krossvegen under Fossheim.

Ole Eilevsen Oterholt kunne ikke nekte for legemlig omgang med arrestantinden, men nektet for å være far til barnet.

5.5. 1778 var det igjen ting på Funnemark, nå ble dommen lest opp.
Her ble det gitt en oppsummering av hva som Guros forklaring og andre vitnemål. Guro fødte barnet etter at folk hadde løpt for å hente hjelp. Hun svøpte beina til det nyfødte barnet inn i et gammelt skjørt, bandt et bånd rundt halsen på barnet og la det med ansiktet ned i en kiste. Kisten sto ute i ei bu ved siden av stua. Deretter gikk hun inn i stua og la seg i sengen igjen. Margit Halvorsdtr Krossvegen kom ved 11 tida om kvelden med flere koner. Først nektet Guro for å ha født et barn. De fant barnet i kista ute i bua, og selv om det var svært nedkjølt, fikk de liv i det igjen.

Dommen

«Kiendes for rett» – at Guro Paulsdtr bør til «skrek, avskye og Exempel» for å ha født i dølgsmål og forsøkt å forkorte barnets liv, dømmes «at have sit Liv forbrudt». Alt hun måtte eie skal selges og tilfalle kongen.

Saken gikk sin gang i rettssystemet. 23.7. 1778 Skien lagting og 7.10. 1778 Overhoffretten i Christiania. I Høyesterett i København 23.1. 1779 ble straffen fra tidligere behandling opprettholdt.

Straffen

På Christiansborg slott 28.4. 1779 benådet Kong Christian VII Guro fra dødsstraff, men dømte henne til 6 års straffarbeid. Han ville ha hennes eiendeler.

24.7. 1779 døde Guro Paulsdtr fra Bø på Kristiania Tugthus, 28 år gammel. Hun ble begravet der 30.7.

17.9. 1779 ble allmuen på tingen (Funnemark lensmannsgård) informert om at Guro hadde blitt benådet og havnet på tukthus. Fogden spurte allmuen om de kjente til noen verdier etter Guro. Allmuen svarte at hun var svært fattig og ikke eide noe som helst.

Barnefaren, og gift mann, Ole Eilevsen på Rønningen under Oterholt ble 26.4. 1778 dømt til dobbel leiermålsbot, 24 rdr. Samme dag ble Guros søster Anne Paulsdtr dømt til leiermålbot på 6 rdr. Hun fikk barn med gift mann Anders Evensen på Eika i Bø. Selv om Anders nektet for forholdet fikk han dobbelt leiermålsbot og inndragelse av sin formue på 45 rdr samt 7 rdr i saksomkostninger.

Hvor ble det av utburden?

Skjebnen til gutten som overlevde er litt usikker. Ole ble døpt 18.1. Det er bare en Ole Eilevsen Rønningen som får barn i dette tidsrommet i Bø. Han hadde en ekte sønn også født 1778 – som levde opp og som er nevnt i skiftet etter faren i 1810. En søn av Ole Eilevsen døde 25.6 1780. Så selv om alderen er feil (5 år) så taler mye for at det er hans uekte sønn Ole som døde i 1780. Ole Eilevsen hadde nok tatt til seg utbyrdingen når mora døde på tukthus.

Det var nok mye følelse og engasjement i bygda etter denne hendelsen i januar. Rykteflommen var trolig så stor at fogden måtte sende en av sine menn for å foreta “Politie forhør” for å kunne skille rykter og fakta. Det at 4 av 8 lagrettsmenn meldte forfall er nok også en bekreftelse på hvor vanskelig denne saken var.

Det er i dag et lite berg like ved Krossvegen som skal være oppkalt etter denne tragedien. Båneberget. Tradisjonen vil ha det til at Guro ble dømt til døden for å ha drept barnet sitt på dette berget. Her har nok fantasien over tid tatt noen ekstra omdreininger på hva som skjedde.

Link til personer i databasen:
Guro Paulsdtr Plassen
Ole Eilevsen Oterholt/Rønningen

[1] Ohrvik, Ane; Allkunne: Utburd i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 11. september 2021 fra https://snl.no/Utburd