Fra Tinn via Trelsborg til Bamble

Trelsborg under Folkestad

Plassen ble nevnt i kildene første gang i 1770 når Hans Olsen var fadder. Han bodde i 1762 på en ikke navngitt plass under Folkestad, som kanskje var Trelsborg. I 1788 var det skifte etter Hans Olsen på plassen med ei datter Liv som arving. Hun døde kort tid etter. Det var Hans som hadde ryddet plassen iflg skiftet.

Hølje og Helge

5.12. 1790 ble Brynild døpt i Bø kirke, 3 dager gammel. Det var Hølje på Trelsborg «og hustru» som hadde en sønn til dåpen.

Navnet på kona til Hølje er ikke nevnt, selv om det var blitt mer vanlig så sent på 1700-tallet. På neste side i kirkeboka kommer kanskje forklaringen:

Helje Trælsborgs qde Helge, død d: 24 Decb:, gl: 36 Aar. Det ble «Kast: J: p:» (kastet jord på) graven hennes 2.1. 1791.

Hølje Brynildsen og Helge Jonsdtr fikk barna:
Svend f 1782 i Atrå i Tinn – trolig død før 1788
Jon 1784 – 1785 i Tinn
Jon 1786 – i Tinn
Svend 1788 i Nesherad
Brynild 1790 på Trelsborg under Folkestad i Bø
Vielsen til Hølje og Helge er ikke funnet.

Hølje og Mette

Hølje Brynildsen giftet seg igjen i Saude/Nesherad 14.6. 1791 med enka Mette Olsdtr, opprinnelig fra Askilt. Hun hadde vært gift med Kittil Svennungsen på Haug under Lindheim og hadde 4 barn med han.

Hølje og Mette fikk barna:
Kittil 1791 på en plass under Lindheim i Nesherad
Helge 1793 samme sted
Halvor 1796 på Ralle under Askilt nordre
Gunder 1799 samme sted – død på Grasmyr i Bamble 1 år gammel.

I 1798 festet Hølje plassen Ralle under Askilt nordre.

Hølje og Mette bodde i 1801 på en plass under Fjellstad i Bamble med Høljes sønn fra første ekteskap, Svend, 16 år gammel. I tillegg til deres felles barn Kittil, Helge og Halvor. Hølje og Mette flyttet tilbake til Hørte-området.

Hølje var iflg tellingen 1801 50 år. Han var 82 år når han døde i 1832 på Haugen, trolig under Askilt.
Mette døde i 1835 på Ralle under Askilt.

Hagen under Øyaland i Tinn

Hølje var sønn til Brynild Høljesen og Ragnhild Svendsdtr på Hagen under Øyaland i Tinn. Der var det skifte etter Ragnhild i 1782. Av de 6 barna nevnt i skiftet kom trolig 3 til Bø. I tillegg til Hølje var det:

Ole Brynildsen f ca 1751 – d 1813 på Trelsborg under Folkestad i Bø. Han var gift med Lisbet Leiulvsdtr fra Tveito i Tinn. Hun døde i 1819 på Trelsborg. De hadde dattera Anne Olsdtr f 1781 på Tveito som giftet seg med enkemann Hølje Olsen på Børte. Anne og Hølje fikk flere barn på Trelsborg.

Anne Brynildsdtr f 1761 gift 1790 i Heddal med Hellek Halvorsen fra Ylen. De bodde på Trelsborg og Skvisla under Askilt før de flyttet til Bamble, der de bodde på en plass under Høen i 1801.

Høljes etterkommere

Hølje Brynildsen hadde såvidt jeg kan se disse barna som vokste opp:

  • Svend Høljesen f 1788, bodde i 1815 på en plass under Sølverud, gift 1815 i Nesherad med Anniken Gundersdtr Sølverud
  • Kittil Høljesen f 1791 g 1 m Ambjørg Larsdtr Neset g 2 m Margit Hansdtr fra Kastebakke i Heddal.
  • Helge Høljesdtr f 1793 gift i Bø med enkemann Ole Eilevsen Kvålset fra Kviteseid, bodde på Haugen (kanskje under Askilt). Han hadde tidligere vært gift med Ingeborg Olsdtr fra Gjerjord i Morgedal.
Link til personer i databasen:
Hans Olsen Trelsborg
Hølje Brynildsen Trelsborg
Ole Brynildsen Trelsborg
Anne Brynildsdtr Hagen
Margit Hansdtr Kastebakke