Fra Modum til Bø

Dåp

9. søndag etter Trinitatis (19.8.) 1753 var det gudstjeneste i Bø kirke, med 1 barnedåp og 1 introduksjon. Herbrand Forberg hadde Ingeborg til dåpen, 4 dager gammel. Fadderne var Sersjant Lars Bonge, Korporal Jacob Bonge, Halvor Norbø, Åste Nordbø og Margit Forberg.

Introduksjon

Mora til Ingeborg var etter katolsk tradisjon ansett som uren og kunne ikke være med i kirken. Kristian den femtes lov påla kvinnene å holde seg innomhus i fem-seks uker etter at de hadde født, og at gifte kvinner så skulle bli introduserte for menigheten. Denne loven ble opphevet i 1754 og praktiseringen av dette ble deretter frivillig. I Bø og Lunde ble dette praktisert til 1815.

5 uker senere, 23.9., ble Herbrand Forbergs kvinne Gunhild introdusert for menigheten igjen. Samme dag var det 18 personer til nattverd, «Communicanter».

Krangel med majoren

Dette er første gang Herbrand og kona dukker opp i kildene i Bø, og deres opphav er ikke tatt med i bygdeboka.

11.2. 1754 setter han igjen spor etter seg. Da kjøpte han 2 tønner med bygsling i Forberg midtgarden nordre, som var halve gården. Han betalte 80 riksdaler.

Dagen etter måtte Herbrand Jacobsen møte på lensmannsgården, Funnemark i Lunde. Han var innstevnet på tinget for å ha gjort «skamskrift og der udi brugte nærgaaende ord» mot Major Lützow. Han måtte be om unnskyldning og erklære at han ikke hadde noe imot majoren. Majoren frafalt saken.

Alder ukjent


Herbrand døde 18.4. 1783 på Hegna under Forberg nordre i Bø. Begravelsen er ikke notert i kirkeboka, men er tatt med i skiftet. Alderen var da ukjent. Det nevnes 4 barn i skiftet, 3 av de ble døpt i Bø. Datteren Egelev var ikke døpt i Bø.

Kona Gunhild Olsdtr døde som enke på Bakås under Forberg 86 år gammel 15.4. 1802.

Spor i Heddal

4.1. 1748 var det bryllup i Heddal kirke. «Ungkarl og Corporal Herbrand Jacobsøn og Pigen Gunnild Olsdaatter, CautionsMændene Gregar Løchen og Lars Aakre. Trolovet 10.11. 1747».  Datteren Egelev ble født i oktober 1748 og sønnen Jacob i oktober 1751 i Heddal.

Bruden Gunhild var datter til Ole Olsen på Simones og Egelev Borgersdtr fra Tovsrud i Heddal. Hun ble født i januar 1724 på Simones.

Herbrand Jacobsen fra Kongsberg/Modum

Det er ikke funnet noen passende personer i tid med denne navnekombinasjonen i Telemark. I 1733 var det skifte på Torud i Modum etter Jacob Herbrandsen. Enka Anne Abelsdtr og 6 barn var arvinger. Herbrand var nr 2 i barneflokken, 13 år gammel. Herbrand ble født i mai 1719 på Torud i Modum.

Enka giftet seg igjen med Kristian Torgersen som det var skifte etter på Kongsberg i 1739. Hennes sønn Herbrand nevnes med et krav i boet. Herbrand ble konfirmert på Kongsberg samme år.

Herbrands far kom opprinnelig fra Haugan i Sigdal og er nevnt i skiftet etter sin far, Herbrand Jacobsen, på Jokstad i Sigdal i 1709.

Etterkommere


Herbrand og Gunhild fikk 7 barn og 2 av disse fikk etterkommere.

Egelev Herbrandsdtr giftet seg først med Brynild Haraldsen Li og så med Ole Larsen Grivi. Det var barn i begge ekteskapene.

Bergit Herbrandsdtr giftet seg først med Eskild Pedersen fra Steinsnes under Vefall i Seljord og så med enkemann Hans Torsen fra Åsen under Flita i Bø. Hun fikk barn med første ektemann.

Link til personer i databasen:
Herbrand Jacobsen Forberg
Gunhild Olsdtr Simones
Brynild Haraldsen Li
Hans Torsen Åsen