Opphavet til Ivars-ætta

Så mye talent fra Bø?

Skoleholder Iver Knutsen og kona Anne Andersdtr giftet seg i Bø og fikk 10 barn fra 1780 til 1797. 9 av de født på Harpestå under Forberg i Bø. I «Bø-soga» omtales etterkommerne til Ivar og kona som «ei merkeleg evnerik ætt». Flere av disse ble kunstnere som det er skrevet bøker om. Men hvor kom ekteparet fra? «Vissnok ikkje frå Bø» står det i Bø-soga. «Etter tradisjonen var han frå Kråkerøy» (Sauherad-soga). For slike talent kunne vel ikke komme fra Bø?

Iver og Annes (mest) berømte etterkommere

Sønnen Knut Iversen (1782 – 1865) hadde blant andre 2 døtre Ingeborg og Egelev som giftet seg med brødrene og sønner til felemaker Jon Eriksen, Erik Jonsen på Helland under Ågetveit og Eilev Jonsen på Steintjønndalen under Nordigard Folkestad. Begge brødrene fikk etterkommere som fortsatte felemakertradisjonen

Datteren Margrete Iversdtr (1789 – 1856) hadde datteren Ingeborg som ble mor til kunstmaler Torleiv Stadskleiv.

Datteren Dorte Ivarsdtr (1792 – 1873) som ble farmor til kunstmaler Theodor Kittilsen.

Iver Knutsens foreldre

Gårdene Grave, Øvrebø, Verpe og Sanda, i området Øvrebø, var underlagt Seljord hovedsogn til 1883. Etter dette har de vært en del av Bø hovedsogn. Disse gårdene er systematisk utelatt fra Seljords bygdebøker og de er svært mangelfult behandlet i Bø-soga.

Knut Eilevsen fra Hasarud i Bø giftet seg i Bø 1735 med Margrete Iversdtr fra Sanda i Øvrebø. De bodde noen år på Nordbø og Forberg før de kom til Sanda i 1745. Han kjøpte Sanda 1749, men solgte igjen i 1755 og flyttet til Nordø. Bodde så på Haasrud 1762 – 63, da 1. kona Margrete døde. Giftet seg 2. gang med enka på Helgvteit i Lunde, Gunhild Anundsdtr og så 3. gang med enka Ingeborg Olsdtr på Smukkestad under Kjeldal i Flåbygd, der han døde i 1783.

Knut og Margrete hadde 6 barn, 3 født på Sanda. Yngste sønn Iver ble døpt 1 post Trin (16.6. 1748) i Seljord kirke.

Av Knut og Margretes 6 barn vokste 3 opp og fikk etterkommere. Eilev Knutsen født 1741 på Forberg. Han ble også skoleholder i Bø. Gunhild Knutsdtr f 1751 på Sanda i Øvrebø giftet seg med Hølje Andersen «Trebein» på Haugerud, de kom til Botn under Forberg. Hølje var også skoleholder i Bø.

I denne perioden var det bestemt at det skulle være 3 skoleholdere i Bø og 3 i Lunde, med ansvar for hvert sitt område. Alle 3 i Bø kom fra samme familie. Det var skoleplikt for alle barn, gutter og jenter, fra 7 – 14 år. Skoleholderne dro rundt til gårder i sitt distrikt i perioden 1.11. til 14.4. Det ble undervist i kristendom og lesing. Målet var at konfirmantene skulle kunne lese og ha lært seg kristendom (Pontoppidan). Det var trolig kun ca 50% oppmøte. Barn var en viktig arbeidsressurs for familiene allerede før de ble konfirmert. Så slik opplæring kostet familiene mye. I tillegg ble det skrevet ut ekstra skatter for å betale lønn til skoleholderne. De fikk hver 8 riksdaler pr år og mat der de hadde undervisning. Det var vanskelig å skaffe kvalifiserte skoleholdere på 1700-tallet.

At disse 3 var søsken bekreftes i et skifte på Skogen under midtgarden Forberg i 1786. Det var skifte etter Anders Helleksen (ca 1722 – 1785). Han hadde vært gift med Liv Iversdtr, som døde etter ektemannen, men før skiftet etter han ble holdt. De hadde ikke barn sammem, så både Anders’ arvinger og Livs utarvinger (søsken og søskens etterkommere) ble listet opp i skiftet.

I skiftet nevnes Livs utarvinger som søster Anne Iversdtr (død, 1 barn), bror Gragar (død, 4 barn) og ikke navngitt søster med barna:
Ellev Knudsen 44 aar paa pladsen Kaasa under søndre Farberge
Iver Knudsen 40 aar boer i pladsen Harpenstad under Midgaarden Farberget
Gunild Knudsdtr 35 aar gm Helge Andersen boende paa Skogen under Midgaarden Farberget

Anne Andersdtrs foreldre

Anders Eilevsen og Helge Gundersdtr på Haugerudkåsa under Haugerud eller Vreim i Bø fikk datteren Anne 30.4. 1755. Oppkalling tyder på at det trolig hun som senere giftet seg 1779 med Iver Knutsen.

Anders og Helge fikk 6 barn, 5 av de vokste opp og fikk etterkommere. De bodde på Pålskås under Sisjord 1746 – 1751 og i området ved Haugerud/Vreim 1753 – 1759. Anders døde på Haugerudkåsa i 1759. Helge Gundersdtr på Østerli i 1801. Opphavet til Helge er foreløpig ukjent.

Anders Eilevsen kom trolig fra Linneflåta under Vegheim i Saude. Det er alder og oppkalling som gjør det sannsynlig.

Link til personer i databasen:
Iver Knutsen Harpestå
Anne Andersdtr Haugerudplassen