Drapet på Kittilsnutane (1750)

Kittilsnutane

Fra Kleppe i Nordbygda Lunde mot sør-vest til Tveit i Flåbygd, går det en gammel rideveg.

Store og vesle Kittilsnut er oppkalt etter Kittil Åse, som ble drept her i 1750.

Tarald fra Fjågesund

15.2. 1750 kom en fremmedkar til plassen Heistad under Åse i Lunde. Han het Tarald Steinarsen og var fra Fjågesund i øvre Flåbygd. Han var kledd i ei hvit trøye over en rød. Under dette hadde han en lang blå trøye.

Han fikk overnatte på Heistad. Der bodde husmannen Svend Larsen (ca 1695 – 1764) og kona Kari Henriksdtr (ca 1711 – 1791) fra Evju under Nordbø.

Svend og Kari synes nok han oppførte seg litt underlig, og han sov svært urolig. Tidlig neste morgen for han av sted, han sa han skulle over heia til Nes i Flåbygd.

Husbonden på Åse like ved kom like etter at Tarald hadde dratt. Svend og Kittil så at Tarald tok feil vei inne i skogen så de gikk etter han på ski for å vise han rett vei. De tok han igjen etter «en fjerdings veg» (ca 2,8 km).

Drapet

Tarald bannet og sa noe usammenhengende – før han dro kniven og kastet seg mot Svend Heistad. Svend slo kniven ut av handa til Tarald med skistaven og gikk litt til siden. Tarald sprang så mot Kittil Åse. Tarald fikk tak i en stav Kittil hadde med, slo til han og kastet Kittil i snøen.  Tarald stakk så Kittil i halsen med en kniv. Svend så det var liv i Kittil når han gikk for å hente hjelp.

Svend Heistad kom til Kleppe ved middagstid (midt på dagen). Her bodde Peder Pallesen (ca 1689 – 1767). Så dro de til skogs, Peder Pallesen, hans sønn Ole Pedersen, Østen Kleppe og Svend Heistad. Når de kom opp fant de Kittil Åse livløs, men ugjerningsmannen så de ikke noe til. De tok med liket til Kleppe og sendte bud etter lensmannen Anders Funnemark. Han ba Torvild Einarsen Eikja, Anders Kittilsen Eikja og Steinulv Nirisen Roe om å leite etter ugjerningsmannen.

Jakt på drapsmann

Asborg Jørgensdtr var enke på Brenne (ca 1690 – 1764 etter Gunder Torsen fra Fjågesund (1701 – 1749). To dager etter drapet kom nabokona inn til henne og sa at det kom en kar opp Brennejordet og hun trodde det var drapsmannen. Asborg sendte ei jente med bud om dette og sprang selv livredd til Eikja.

Leitemannskapet dro straks til Brenne der de møtte Tarald. Han gikk på tunet med armene i kors over brystet. Det er du som har drept Kittil sa de til han. Bevis det, svarte han. Det er ikke fint å oppføre seg slik mot en som spør etter veien. De bakbandt Tarald og tok fra han knivbeltet. Der var det 2 kniver. Deretter førte de han til lensmanns-gården.

Var Svend Heistad morderen?

Saken kom opp på tinget. Her ble Svend Larsen Heistad i første runde mistenkt for drapet på Kittil Åse. Men vitner bekreftet at han og Kittil Åse forsøkte å hjelpe en sinnsforvirret Tarald Steinarsen Fjågesund å finne veien hjem. Tarald tilsto, men fremstod sinnsforvirret. 30.5. 1750 falt dommen; Fogden dømte likevel Tarald til å “betale Liv for Liv, og ved Sverdet miste sit Hoved, samt have sin boes Lod forbrudt til Hans Majestet. Svend Heistad, som ey skyldig og befries.”

Rådstua i Skien

18.7. 1750 møtte Tarald og hans 2 brødre, Tor og Knut, samt andre vitner i rådstua til lagretten i Skien.
Tor Stenersen vitnet; «for 4-5 år siden fridde Tarald til ei jente i Vrådal. Han ble «noget Melancholsk og gick liksom i dybe tancker paa 8te dags tiid, men blev brav igien og der hørtes intet af ham, førend nu forgangen høst, da hand atter beyndte at gaae i tancker, svarede mut naar nogen talede ham til, liksom han kunde været vred, gick stille hen til Nye Aars Aften, var under tiiden Mild, undertiden Gretten. Kom om Morgenen efter Hellig 3 Konger Dag (6.1.) ganske tidlig ind i Stuen til Vidnet, sigende, at hand kunde nu icke være der længere, Ole Kifle laae i den anden Stue og vilde tage livet af ham, og hvor til vidnet betydede ham, at Ole Kifle ej var der, men at det var Sigurd Dahlen som laae der, saa holldt hand dog Stift ved denne irring, hvilcket Vidnet Knud Stenersen ligeledes bejaer. Fra den tid har Taral Stenersen stædse flacket omkring og været i beargelse. …

Utilregnelig (raserie)

Thi Afsiges for Rett – at Tarald Stenersen Fiaagesund, som i raserie og galenskab har dræbt Kittel Aase bør, give til den dødes Arvinger fuld Mandebod tvende 18te Lod Sølv, det er 27 rd Maaneds dag efter denne. Saaledes underkiendes den indstævnte Dom og Stadfæster for vidt Svend Larsen Hejestad andgaaer, efter som ham ingen Sag og Skyld er overbeviist.»

19.7. 1751 bekreftet Overhoffretten i Christiania Lagmannsretten i Skiens dom.

Tarald Steinarsen Fjågesund ble «kastet jord på» 29.2. 1756.

(Historien er basert på tingbøker og Lundesoga, Olav Stranda, 1925/1984)

Link til personer i databasen:
Tarald Steinarsen Fjågesund
Svend Larsen Heistad
Kittil Gundersen Uvdal/Åse