27 piskeslag og 20 brennmerker på ryggen (1741)

Hans Halvorsen Nordskog

10.11. 1741 var det ekstra ting på lensmannsgården Haugland i Bø. Hans Halvorsen ble framstilt ag siktet for en rekke tyverier. Han fikk Procurator Christensen som Defensor.

Hans Halvorsen fortalte at han var 39 år og var gift for 2. gang. Med første kone var han gift i 7 år og har 3 gjenlevende barn. Med 2. kone har han vært gift i 4 år, men de har ikke barn sammen. Han bodde nå på plassen Nordskog under Kleppe i Lunde.

Krigsrett og spissrot

Han hadde tidligere, en 8 års tid, tjenestegjort som nasjonal soldat i Telemark i Major Sverdsegers Companie. Han ble stilt for krigsrett og dømt til 2 års slaveri på Kristiansands festning. Han ble da dømt for å ha slått sin far. Han fikk her en straff på 36 ganger spissrot, 12 ganger i 3 dager. (Spissrot; Den skyldige måtte med naken overkropp og hendene bundet foran på brystet passere langsomt mellom to rader soldater, som hver skulle gi ham et kraftig slag eller stikk på ryggen.)

Stjele hester

Imidlertid ble han benådet. På vei fra Kristiansand traff han noen «gevorbene» soldater (dvs vervet/leie soldater). Sammen oppholdt de seg 2 dager i et bryllup i Holt. Når de dro derfra hadde de med seg en stjålet hest, som de prøvde å selge. Noen bryllupsgjester klarte å spore de opp, og de ble ført til Major Didriksen på Bringsvær. Det ble på nytt krigsrett sak, og han ble dømt til å løpe spissrot 24 ganger, alle på samme dag.

Han kunne ikke nekte for at han hadde stjålet her og der i bygda. Han følte seg tvunget til dette når de manglet mat.

Stjele mat

Hos Else Olsdtr på Stadskleiv under Frambø (enka etter Gunder Halvorsen) stjal han noe få litt mel, malt og smør fra stabburet som sto ulåst. Og så tok han en ljå. Han smuglet dette hjem til Nordskog når kona ikke var hjemme. Maten var spist opp, men ljåen hadde han fortsatt.

Fra Østen Kleppe og Svennung Staurheim stjal han «nogle Korn Røg» (korn band). Og hos Ole Sverje kom han om natten og tok 2 stri-skjorter som hang i åkeren som bjørne-skremsel. Fra Kittil Eikja stjal han 10 alen lerret. Skjortene og noen korn band hadde han fortsatt.

Margit Sørensdtr

Arrestantens hustru Margit Sørensdtr vitnet og kunne ikke nekte for at hun hadde «fornemmet» at maten ikke for tjent på ærlig vis. Kornet hadde hun malt og bakt brød slik at mannens 3 barn fikk mat. Hun fortalte videre at de på plassen Nordskog ikke hadde mulighet til å dyrke mat.

Det ble ført en rekke vitner i denne saken.

Dommen

Dom: .. «som Tyv af skarpretteren stryges til Kagen med 27 slag af Riis, brendes med Tyve Mærcke paa sin Ryg, derefter paa sin Livs tiid at arbeide i Jern paa Aggershuus Festning, Saa og af det staalene, om noget er ejende, at betale Igjeld og Tvigjeld, efter den Taxation derpaa maatte skee, endelig hans boe lod, om ligeledes noget er ejende, til deres Kongel. Maj.ts at være hemfalden.»

I 1744 var det skifte etter Halvor Andersen på Øygarden under Nes i Flåbygd. Han var faren til Hans Halvorsen på Nordskog. I skiftet omtales sønnen Hans som død, og de 3 barna nevnes som arvinger.

Link til personer i databasen:
Hans Halvorsen Nordskog
Else Olsdtr