Flest barn og høyest alder

Flest barn i databasen

Det ekteparet som sammen fikk flest barn var Halvor Rollevsen (1743 – 1838) som giftet seg i 1771 med Liv Gjermundsdtr (ca 1753 – 1838) fra Uvdal. De ble begge gravlagt på gården Eikjarud i Lunde, med kongelig bevilgning. De fikk 16 barn sammen i årene 1772 – 1797. 4 barn døde i nødsåret 1781. 7 av barna vokste opp og giftet seg. Halvor Rollevsen var også den lengstlevende med dokumentert fødsel/død i dette området/tidsrommet. Han ble født 7.1. 1743 på Espedalen og døde 95 år og 152 dager gammel 7.3. 1838.

Den personen som fikk flest barn var Claus Jørgensen Grave (1752 – 1823) i Øvrebø. Han fikk 19 barn, var gift 4 ganger og hadde i tillegg 1 barn utenfor ekteskap.
Claus giftet seg 1775 med Gro Kittilsdtr fra Sundsbarn (1752 – 1786) og fikk 5 barn med henne. Blant andre Halvor som kom til Uvdal.
I 1775 hadde han også et forhold til Åste Torkildsdtr fra Øvrebø og de fikk sønnen Kittil i desember 1775. Det var 1 mnd etter sin førstefødte i ekteskapet med Gro, som også ble kalt Kittil. Disse 2 Kittil’ene er ført inn etter hverandre i kirkeboken.
Claus giftet seg igjen 1787 med Kari Pedersdtr (ca 1766 – 1788) fra Skarkevju under Vefall. De rakk å få en datter sammen før Kari døde.
Claus giftet seg 3. gang med Karis søster, Anne Pedersdtr (ca 1769 – 1789). De fikk en datter sammen før Anne døde.
Claus giftet seg 4. gang med Ingeborg Olsdtr (1768 – ?) fra Ekre i Seljord. De fikk 11 barn sammen fra 1790 til 1810.

Fra kirkeboken i Seljord 1775:

Hvem ble eldst?

Lengstlevende kvinne var Anne Gregarsdtr. Hun ble 94 år og 44 dager gammel og ble født 13.7. 1604 på Megarden Folkestad og døde 27.8. 1698 på Funnemark i Lunde og var datter til Gregar Olsen fra Håve i Lisleherad og Guro Eilevsdtr fra Folkestad.

Den eneste liktalen notert i kirkeboken er etter hennes begravelse 3.9. 1698:

Den 3 Septembris Par: ofver den høytt-
bedagede salige danne qvinde Sal: Anne
*Heltvet, som døde paa Funnemarch den 27 Aug:
ved middagstiid. Gammel 94 Aar og 6 uger
Huun vaaer fød her paa Folchestad Midg:
Anno 1604 den 13 Julii. Bleff gifft da Vaaer
20 aar gammel, med salige Gunnull Pederssøn,
og boedde med hannem 41 aar, sc: paa
Omnæs 8 og paa store Heltvett 33.
Aflede med hannem 13 børn, 9 sønner
og 4 døttre, iblant hvilke ichun Eleff
Dorholt nu igienn-lefver. Saed Enche
33 aar – paa Heltvett 25 og paa
Funnemarch 8.     Textus Luc. 2, 36 og 97.
Exordium 71.v.9. (Denne saaledis
10 aar og 6 uger ældre end Anna Phanuels-
daatter, nemlig som denne vaaer gammell
nu da huun hos Lucam næfnis, etc:)
* |:Gregarsd:|

Link til personer i databasen:
Halvor Rollevsen Espedalen/Eikjarud
Liv Gjermundsdtr Uvdal
Claus Jørgensen Grave
Anne Gregarsdtr Helgetveit