Jomfrufødsel (1800)

Jomfruen

Johannes ble født 8. juni 1800. Han døpes hjemme, på prestegården i Bø, og dåpen bekreftes i Bø kirke 13.6.. Dette var en «jomfrufødsel» dersom en skal ta kirkeboken på alvor.

Moren omtales i alle fall som jomfru ved dåpen til sønnen. Hun var Johanne Ernestine Christensdatter Nannestad Quislin. Hun ble født 1773 på Tingvoll i Romsdal, datter til sogneprest der Christen Christensen Quisling (1712-75) og Karen Helene Larsdatter Nannestad (ca 1738 – 1796). Johanne Ernestine kom til Bø etter hennes fars død fordi hennes mors søster, Gidsken Larsdatter, var gift med sognepresten i Bø, Hr Jens Heidemark. Johanne Ernestine ble konfirmert i Bø i 1789, bodde på prestegården i 1801 der hun hadde sit «ophold i charite». I 1816 giftet hun seg med kirkesanger Michel Evensen fra Dalen i Bø. Michel skal ha vært en særling som en gang nesten sultet i hjel da han forsøkte å overleve kun på vann og det gården kunne produsere. Johanne Ernestine Qvislin var en meget streng og alvorlig person. Hennes barnebarn var redde for henne, og hun smilte svært sjelden. Hun døde i 1850 på Eikås i Gjerpen hos sin sønn Johannes.

Avskjediget offiser

Faren til Johannes var Jens Wærenskiold som ved dåpen omtales som «afskeediget Lieutenant» og han var ikke gift. Johannes var et uægte» barn. Jens Wærenskiold var sønn til kaptein Werner Werenskiold og Johanne Marie Sechmann. Han var født 1762 ved Sarpsborg og døde 1846 på Bjørndalen i Solum.

Johannes bodde ikke hos moren i 1801, men bodde i pleie på gården Tandre i Bø. Han ble konfirmert i 1815 som «Johannes Qvislin».  Han var en meget kunnskapsrik og anset mann og døde på Eikås i 1874. Han ble gift i Bø kirke 1823 med Margit Hansdatter Øen.

Barn utenfor ekteskap var på denne tiden (pietismen) medførte normalt både skam (for moren) og bøter (kirkelige og verdslige). Men det at barnefaren var adelig endrer vel litt på spillereglene slik at samfunnets topper stilte opp som faddere. Adelig slektskap var ikke å forakte, selv om det var illegitimt.

Wærenskiold

Werenskiold var en norsk adelsslekt som stammer fra lagmann Werner Nielssen (1625–95) fra Ribe på Jylland. Han kom ca. 20 år gammel til Farsund, ble senere rådmann i Christiania, flyttet deretter til Fredrikstad, overtok Hafslund 1674 og ble ved giftermål eier av Borregård.

Sønnene amtmann Niels Wernersen til Hafslund (1669–1741), Christian Wernersen til Trosvik og major Jens Wernersen til Borregård (ca. 1675–1744) ble adlet med navnet Werenskiold (Wernschiold).

Borregård gikk over til Jens Werenskiolds sønn, kanselliråd Christian Werenskiold (1697–1757). Borregård ble solgt ved Christians død.

Barnefaren Jens Wærenskiold var sønnesønn kanselliråd Christian Werenskiold (1697–1757).

Maleren Erik Theodor Werenskiold (1855 – 1938), som en periode bodde på Lindheim i Nesherad, stammer også fra denne Borregård-slekten. Han var dermed en fjern slektning av barnefaren.

Link til personer i databasen:
Johanne Ernestine Qvislin
Jens Wærenskiold