Bryllupet på nedre Lunde (1691)

Bryllupet

Sommeren 1691 var det bryllup på nedre Lunde. Brudgommen het Odd Lunde, 36 år gammel, sønn til Tjostolv/Kjell Lunde som tidligere hadde vært odelsbonde på Svenseid.

Det ble slagsmål mellom Mikkel Tveitan og faren hans Tollev, 57 år, på den ene sida, og Knut Pedersen Bjerva, 51 år, på den andre.

Knut vitner og forteller at han var ved kirken den dagen bryllupet stod, og ble bedt opp i gjestebudet. Der fikk jeg godt å drikke i stolpebua. Da jeg gikk ut på tunet traff jeg Odd Lunde og Torstein Valen. De startet å krangle og Odd trakk kniven og sprang etter meg. Så gikk jeg opp i stolpebua igjen, der kranglet jeg med Jens Straume. Odd og Mikkel Barlaug, som lå i en seng, sprang opp og dyttet meg ut døra. Mikkel slo meg under øret og Odd kastet meg i bakken. Tollev Tveitan kom så å slo meg. De andre tok tak i skjegget mitt og dro meg av sted. Tollev Tveitan ba de 2 om å slutte.

Lars Smed kom fram og vitnet. Jeg kom ut av huset, da så jeg Knut Bjerva nede ved stolpebua og det var mange folk rundt han. «Far trollen i voll!» sa jeg, «vil dere drepe mannen så gjør det da ikke midt blant folk! Vil dere drepe han så ta han med i skogen!» det mente jeg og. Kjøgemesteren kom så for å ordne opp. Før jeg gikk sa folk at det ville gå ille med Knut.

Mikkel Tollevsen Barlaug nektet for å ha slått Peder Bjerva. Futen sa at Mikkel måtte bevise sin uskyld, ellers måtte han straffes etter loven. Mikkel svarte at Jens Straume og Odd Lunde kunne bekrefte dette.

Tollev Tveitan hadde med seg 2 vitner, Eilev Dorholt og Kittil Haugland. Eilev Dorholt fortale, «Jeg satt på stolpebutrappa og Tollev Tveitan lå inne i senga og sov. Det ble da mye bråk i den andre stolpebua og Tollev våknet og lurte på hvem som slåss. Jeg svarte at det nok er Knut Bjerva og Jens Straume, og så tror jeg Mikkel Barlaug er med. Tollev spratt opp av senga og sa han skulle holde styr på sønnen sin. Tollev gikk ut og tok tak i Knut Bjerva. Med begge hendene tok Knut tak om kjakene til Tollev og sa til Tollev at slik burde en gjøre når han ikke hadde gitt sønnen bedre oppdragelse.»

Kittil Haugland fortalte at han sto i loftsvala og så det var mange folk nede på tunet. Han ropte «Kom hit til meg Mikkel, du skal ikke være med i denne ugreia»

Mikkel Barlaug vitnet. «Knut Bjerva kom inn i stolpebua og satt seg på den underste senga hos Jens Straume. Odd og jeg lå i senga over. Jens spurte Knut om han kom for å betale det han var skyldig.  Knut spurte om han ville ha det med en gang eller om han kunne vente. Dermed startet de å slåss.»

Dommen

Dom i denne saken ble gitt på tinget i Bø første gang 9.3. 1692. Lagrettsmenn var Halvor Grivi, Erik Roteberg, Torbjørn Haugerud, Asgaut Forberg, Ole Espedalen, Torvild Bø og Kittil Vestgarden. For futen møtte lensmannen i Sauherad Jacob Brun. Tollev Tveitan og sønnen Mikkel Barlaug møtte ikke.

Tollev Tveitan ble dømt for å ha slått Knut Bjerva, og skulle bøte etter loven 18 lodd sølv. (1 lodd sølv = 14,7 gram. 18 lodd sølv var 9 riksdaler. Dvs ca 2 kuer eller en hest). Mikkel Barlaug fikk ikke sin dom, da futen ikke har hørt Mikkels bevis enda.

Tollev Tveitan anket dommen og saken kom opp på lagtinget i Skien. Her endret Tollev forklaring og nektet for å ha slått Knut Bjerva. Dommen fra bygdetinget ble likevel opprettholdt. I en note i lensregnskapene fra 1693 står det «schrifverens dom ved laugtingskiendelse er bleffuen underkiendt .. Bonden for ditto bøder (dvs 18 lodd sølv) er leberit huorfor de her afføres och er 8 rixdaler».

Link til personer i databasen:
Odd Tjostolvsen Eikjarud
Mikkel Tollevsen Tveitan
Knut Pedersen Bjerva
Eilev Gunulvsen Dorholt/Helgetveit

Legg igjen en kommentar