Kirkebok i Bø/Lunde, 1. side (1689)

Side 1 i den eldste kirkeboken i Bø/Lunde

Anno 1689 O den 15 7=bris, som Vaar
Dominica 16 post Trinitatis blef
Jeg i Herrens nafn installeret og indsatt
her udi Menigheden af den ær-vær-
dige megett Hæderlige og Høy-lærde Mand
Mag: Hannibal Jessen, Sogne-
Præst till Scheen med underliggen-
de Solum og Mælum, Samptt Reli-
gions Provist ofver Nedre Tellexen og
Bamle

Fornæfntte Søndag introduceret jeg Steen-
ulff Ruis Qvinde og døbtte Laers Lu-
chas Søn hvilchen blef kaldett Elling.
Fadderne vare eftterskrefvne: Ole Espe-
dahlen, og Gunne Echa, Mari Aase,
Gunnill Børte og Mari Kittilsdaat-
ter Echa, |: Vaar fød den 12 7bris eftter
afdags tiid om afttenen :|.

Den 21 7bris døbte Jeg Kittil Vestgaardens
Barn, Kaldett Anon, fød den 19 Ditto:
Fadderne: Steenulf Gaarden og Johan-
nes Pederssøn, Torbiør Roteberg, Else
Hougeland og Chirsti Erichsd:

Link til personer i databasen:
Anund Kittilsen Vestgarden