Slekts-nøtt 2: Flukten til Sandsvær (1706)

Grensegang på Bryggefjell

6.8. – 30.10. 1725 var det åsteds-sak på Bryggefjell på Lifjell i Bø. Det var også grensegang mellom gårdene Vreim og Li i Bø og Vefall i Seljord. Sakens kjerne var at Torgrim Erikstein hadde hugget 29 tylfter stokker (348 stk) sag-tømmer i dette grenseområdet [*]. Han ble saksøkt av Messr. Arne, Ole og Jacob Jonsønner (eiere av Li) sammen med Brynild og Gunder Li. Torgrim Erikstein ble dømt til å betale 99 rdr innen 15 dager. I tillegg til lagrettsmenn ble det ført et 10-talls vitner på Bryggefjell.

Brynild Brynildsen fra Sandsvær

Eldste vitne var 84 år gamle Brynild Folkestad «nu boende i Sandsverd». Han fortalte at han for 18-19 år siden hadde bodd på Folkestad og at han hadde bodd der i 20 eller 21 år. Hans far var Brynild Furuvoll og broren var Gunlek Grivi. Brynild Brynildsen var godt gift på Folkestad, fikk barn utenfor ekteskap, ble trolig derfor fradømt alt han eide, rømte til Sandsvær (Kongsberg) og bodde der som fattig husmann. Før han kom tilbake for å vitne på Bryggefjell.

Brynild Brynhildsen var gift med Anne Olsdtr (ca 1631 – 1699). Anne hadde en morsarv på 3 tn i nedre Folkestad. Hun var datter til Ole Torkildsen av Nordadal/Lindheim ætt og Gunhild. Det var kun morsarven som var til deling etter Brynild og Anne mellom de 3 barna de fikk sammen:

Brynild og Annes barn

1 Ole Brynildsen (ca 1671 – 1743) på nedre Folkestad g 1799 m Astrid Steinulvsdtr Borgja
2 Anund Brynildsen (ca 1676 – 1733) på Røste i Nesherad gm Ingeborg Knutsdtr Hem
3 Ingeborg Brynildsdtr (ca 1678 – 1755) på Flita i Bø gm Gunder Steinulvsen Borgja

Uekte tvillinger

7.3. 1690 ble de «uekte» tvillingene Nils og Peder født. Mora var Liv Torkildsdtr og hun la ut Brynild Folkestad som barnefar. Liv og Brynild fikk kirketukt for dette. Som gift mann var den verdslige straffen normalt at mannen tapte sin formue. Tingbøkene for denne perioden har gått tapt. Men etter at Brynilds kone Anne Olsdtr døde var det kun hennes arv som de 3 barna delte. Det Brynild Brynildsen måtte ha hatt med seg inn i ekteskapet var borte.

Skiftet på Ågetveit

Etter at kona Anne Olsdtr døde i 1699 giftet Brynild Brynildsen seg igjen. Konas navn er ukjent. Kanskje giftet han seg med «elskerinnen» Liv Torkildsdtr? Senere oppkalling peker i den retning. Det var skifte etter Brynild Brynildsen og den nye kona 26.7. 1708 på Ågetveit i Bø. I skiftet står det at de hadde bodd og brukt Ågetveit, men at de for en tid siden hadde reist herfra, og ingen visste hvor de hadde blitt av. Han hadde «efterladt sig een ringe deel boeskab, og mange Creditorer». Sønnen Ole Brynildsen gjorde krav på noe av sin mors arv i boet. Skiftet hadde eiendeler (løsøre) til en verdi av vel 38 rdr. Gjelden var på vel 124 rdr, så boet var fallitt.

Til Sandsvær

Brynild Brynildsen og den nye kona hadde trolig med seg 2 små barn når de stakk fra alt 1707/08. De dukker opp i kildene i Sandsvær som husmannsfolk på forskjellige plasser. De har ytterligere 2 barn til dåpen der. Den ukjente kona til Brynild døde i Sandsvær i 1737. Brynild selv levde da og må ha vært en gammel mann.

Brynilds barn i Sandvær

Barna fra Brynilds 2. ekteskap:
1 Brynild Brynildsen f ca 1701 i Bø på Folkestad nedre/Ågetveit gift 1726 i Hedenstad kirke med Marte Anundsdtr. De fikk 9 barn sammen, 6 av de født på ulike husmannsplasser i Sandsvær og de 3 siste på gården Røste i Saude. Dette var på gården der halvbroren Anund Brynildsen hadde flytta til før han døde i 1733. 5 av barna til Brynild og Marte fikk etterkommere som slo seg ned i Saude og Nesherad.
2 Anne Brynildsdtr f ca 1704 i Bø på Folkestad nedre/Ågetveit, død 1717 i Sandsvær
3 Gunhild Brynildsdtr f 1709 i Sandsvær
4 Liv Brynildsdtr f 1714 på plassen Rustand i Sandsvær, død 1715 samme sted.

Link til personer i databasen:
Brynild Brynildsen Furuvoll/Folkestad
Anne Olsdtr Folkestad
Torgrim Olsen Melås/Erikstein
Brynild Hansen Østerli/Li
Gunder Jonsen Li

*) Prisen på sagtømmer avhang av lengden. I 1735 var 12 fots furu verdt 1,1 rdr og en 10 aling (20 fot) var verdt 6 rdr. (Kilde: Sagbruket på Ulefoss og Bøndene i Vinje, hovedoppgave i historie UiO 1991, Svein Aas Pedersen) 1 Alen = 2 Fot = var ca 62,8 cm. Verdien på tømmeret var ca 700 rdr. Til sammenligning var verdien på en middels gård på 3,5 tn skyld ca 350 rdr.