Bøddelens prisliste

Bilde lånt av historier.no

Taxt af 16.marts 1698

Efter hans Konglige Majestets allernaadigste ordre og Befaling:
Taxt af 16.marts 1698, hvoretter Skarpretter for deres Execution og Forretninger skal betales:

Gryder eller Kiedler, Tænger, Brændemærker, Blokke, Øxer, Pæle, Steiler, Søm, Sluffer med tilhørende Heste, Tavl, Strikker og andre deslige Instrumenter, forskaffe Skarpretterne sig selv, imod den sedvanlige aarlige Løn de nyder af Kiøpstædernes Indbyggere, samt af Bønder og Huusmænd paa Landet. *)«sette på Steile» – sette på en stokk
«Steile og Hjul» – etter tortur, radbrekking og halshugging ble kroppsdelene festet på et vognhjul. Hjulet ble festet øverst på en pæl/stokk der kroppsdelene skulle ligge til de råtnet.

Til sammenligning var verdien den gang av:
1 favn (ca 2 m3) høy 1 rdr
1 god hest 10 rdr
1 ku 4 rdr
1 svart vadmels stakk med rødt overliv og 6 par messing maljer 2 rdr

*) Kilde:
Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve for Danmark og Norge. 2 : 1670-1699, Kiøbenhavn 1803 (Side 724) https://www.nb.no/items/a6ed164d584385f9f18769c6b75dfc37